I3V Fileovana – Fit. Limoges 26&27 mey 2018

jesosy-irery-ihany

Teny faneva isantelovolana Fileovana Paris « Sady mampianatra azy izay rehetra nandidiko anareo. » Mat. 28:19

Fandaharana azo arahana manaraka eto: Isan-telovolana Fil. Paris Fit. Limoges Mey 2018

Ry havana malala,

Indro atolotra antsika indray ny fandaharan’ny Isantelovolan’ny FILEOVANA PARIS, raisin’ny FITANDREMANA LIMOGES, atao ny Sabotsy sy Alahady 26-27 meyy 2018 ho avy izao, ao amin’ny FLM LIMOGES.

Toerana:
Sabotsy: rue du Mas Bilier – 87100 Limoges Landouge
Alahady: 16 avenue du président René Coty – 87 000 Limoges

SABOTSY 26 Mey 2018

10:00 FOTOAM-PIVAVAHANA FANOKAFANA
Mpitarika: Katekista MOURTON Noro
Vakiteny TT: Lev. 18:1-5
Epistily: IJao. 3:1-10
Filazantsara: Jao. 13:34-35
Alitara sy Toriteny: Jao. 15:12-17, Pastora RANDRIAMALALA Eddy
Fiarahabana sy Filazan-draharaha
Rakitra
Tso-drano

11:00 FIVORIAN’NY KOMITIN’NY FILEOVANA // FANATANJAHAN-TENA tarihin’ny KTLM

01:30 SAKAFO

02:30 FAMPIANARANA SORATRA MASINA

NY TRINITE MASINA
Mpitarika: Rtoa RAKOTOBE Tiana
Mpampianatra: Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond

04:00 FOTOAM-PIFOHAZANA
Mpitarika: Rtoa RAMANAMBELO Riana
Toriteny: I Jao. 3:1-10, Katekista RAKOTOMAVO Emilie
Rakitra
Asa sy Fampaherezana
Mamarana: Atoa NOMENJANAHARY Jeannot

05:30 TAKARIVA: FBL SY KTLM
Faneva: tsy nampitaina na tsy misy
Mpandrindra: Rtoa RAHARIJAONARIVELO Nirina

07:00 SAKAFO sy VOKATRA

——–

ALAHADY 27 Mey 2018

10:00 FANOMPOAM-PIVAVAHANA
Hira fidirana: SALoMa Fileovana
Pastora: Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Amen!
Vavaka Fanombohana: Katekista RANDRIAMALALA Mirahoson
Hira 1

Leksiona sy Epistily
– Test. Taloha: Ezek. 18:30-32, Katekista Noro MOURTON
– Epistily: Tit. 3: 3-7, Katekista RALAMBOSON Haja
Hira 270

Filazantsara: Jao. 3:1-15, Katekista RATOVOHERY Solo
Hira 310

TORITENY: Teny Faneva Mat. 28:19, Pastora Edmond RAHARIJAONARIVELO

Toriteny ho an’ny ankizy sy Toriteny ho an’ny rehetra
Hira: KTLM Fileovana

Filazan-draharaha

Rakitra: Hira 534, 307, 303

Hira 254
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO – Hira 90, 110, 107, 98, 115

Hira 266

TSO-DRANO
Hira farany: KTLM Fileovana
Vavaka Farany: Katekista RAJOHARISON Maurice

Hira Postlude: Faha-500 taonan’ny REFORMASIONA
Mpitarika: Rtoa RAMAMPIANDRA Alisera

12:30 SAKAFO

HAFATRA
Tsarovy am-bavaka ny fotoanantsika
Aza manadino ny fiarahana miangona
Aoka samy hitondra zavatra hatao vokatra na solom-bokatra


HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.