Herinandro Masina 2016 – Andro fahatelo – Matio 27:46 | Marka 15:34

« Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Ianao »

ANDRO FAHATELO HERINANDRO MASINA MARTSA 2016 – Teny fahaefatra nataon’i Jesosy
Talata 22/03/2016 – Fampianarana Pastora Dr RAZAFINDRAKOTO A. Georges, FLM Ambatovinaky