Herinandro Masina 2016 – Andro faharoa – Lioka 23:34

« Raiko ô, mamelà ny helony, fa tsy fantany izay ataony. »

ANDRO FAHAROA HERINANDRO MASINA MARTSA 2016
Alatsinainy 21/03/2016 – Fampianarana Pastora RATSIMBAZAFY Solohery, FLM Ambatovinaky