Fiz. 1 Fitomboan’ny Fifohazana protestanta Malagasy – Toby Pouru-St-Rémy

Asa Fifohazana, Mama Nenilava.

——

Fandaharana tamin’ny alarobia 14 desambra 2016, amin’ny fiteny frantsay.

Ampahany voalohany tamin’ny fandaharana tao amin’ny radio fréquence protestante, izay iresahana ny fivoaran’ny fifohazana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Miresaka momba ny Toby Pouru-St-Rémy ao Frantsa, izay miray amin’ny Tobilehibe Ankaramalaza.

Miaraka amin’i Pastora Alain Joly sy ireo vahininy Dr Helirina RAOELISON, Raiamandrenin’ny Toby, Dr Jean RANDRIAMBOLOLONA, Katekista ao amin’ny FLM Toby Pouru-St-Rémy.

——

Fandaharana radio Fifohazana Malagasy Loterana

Première partie, du mercredi 14 décembre 2016

Une émission de la radio fréquence protestante, concernant l’essor du réveil protestant Malagasy à l’international, plus particulièrement au seine de l’Eglise Luthérienne Malagasy, FLM Synode Europe (FLME).
Avec le Pasteur Alain Joly et ses invités Dr Helirina RAOELISON, Raiamandrenin’ny Toby, Dr Jean RANDRIAMBOLOLONA, Katekista de la FLM Toby Pouru-St-Rémy.