FITIAVANA mandresy – Antsam-panahy Paska Sekoly Alahady

FITIAVANA mandresy – Antsam-panahy Paska Sekoly Alahady 2018

Ny Sekoly Alahady dia faly manasa antsika amin’ny Antsam-panahy karakarainy ny Alahady 1 aprily 2018, Andro Paska.

Aorian’ny fotoam-pivavahana no hanatanterahana izany fotoana izany ary iantsoana ny tsirairay sy ny fianakaviana manontolo.

Toy izao no fizotrin’ny fotoana:
Ampahany voalohany: Antsam-panahy
Ampahany faharoa: efitrano mainty Paska

Koa manome fotoana antsika any an-toerana tompoko.

Maty tokoa Jesosy hamonjy antsika, ary velona mba hananantsika Fiainana.

Arahaba tompoko amin’izao PASKA 2018 izao!