Fisaorana Antsam-panahy Sekoly Alahady

Sary-Sekoly-Alahady-Antsam-panahy

Isaorana Jesosy fa tontosa soa aman-tsara ny Antsam-panahy izay notanterahin’ny Sekoly Alahady teto amin’ny FLM Orléans ny Alahady 09 aprily 2017 lasa teo.
Isaorana ny Ray aman-dRenin’ny Sekoly Alahady, ny Fiangonana, isika rehetra izay nitondra am-bavaka izany fotoana izany.
Isaorana manokana ihany koa ireo izay tonga nanatrika sy nandray anjara tamin’ny hira fiomanana ho an’ny Paska.
Mirary ny fitiavan’i Jesosy ho tafalatsaka ao am-pontsika rehetra.
« Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. » Rom. 5:8

Ny Sekoly Alahady