Fisaorana an’Andriamanitra sy fiaraha-mientana fanadiovana

Rohy Facebook momba ity vaovao ity: VAKIO ETOMisaotra an’i Jesosy isika fa nomeny fotoana maro sy taona nahafahana nampiasa ny trano Fiangonana eto Fleury-les-Aubrais, Rue Guy Marie-Riobé.
Tsy tompony moa isika fa mpindrana ihany ary tonga izao ny fotoana ilàn’ny tompony azy.
Hanao fotoam-pivavahana fisaorana an’Andriamanitra isika ny Alahady 27 aogositra 2017 ho avy izao, ka manentana ny mpianakavin’ny finoana rehetra sy zanaky ny FLM Orléans ho avy amin’izay fotoana izany.

Manomboka amin’ny 10 ora maraina ny Fiangonana.
– Aorian’ny Fiangonana kosa dia hanambatra ireo sakafo efa nomanin’ny isam-pianakaviana isika hiaraha-komana.
– Aorian’ny sakafo iraisana dia hiaraka hanadio ny trano Fiangonana isika.
Manainga ny tsirairay samy hitondra fitaovana fanadiovana amin’izany fotoana izany.

Izao no atao dia ny fikojakojana ny taotrano, fa indrindra koa amelàna soa aorian’ny fampiasantsika ny toerana tahaka izay ampianarin’ny Soratra Masina antsika.
Amin’io fotoana io koa no efa hanaovana ny fitaterana ireo fitaovantsika rehetra, koa dia tena ilaina ny fifanomezan-tànantsika tompoko.

 

« ary na inona na inona no ataonareo, dia ataovy amin’ny fo, tahaka ny ho an’ny Tompo, fa tsy ho an’olona, satria fantatrareo fa ny Tompo no handraisanareo ny lova ho valiny; fa manompo an’i Kristy Tompo ianareo. » Kolosiana 3:23-24
Manome fotoana antsika rehetra any an-toerana amin’io andro ary tompoko. Aoka samy hitondra am-bavaka.
Tsahivina moa fa manomboka ny 03 septambra 2017 isika dia any amin’ny trano Fiangonana vaovao indray no mifampotoana: ETO NO ANTSIPIRIANY.
Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.