Fiomanan’ny Mpandray ny fanasan’ny Tompo Alahady 22 janoary 2017

Hihaona amin'Andriamanitrao

FIOMANAN’NY MPANDRAY NY FANASAN’NY TOMPO, Amosa 4.1-12, Pastora RATSIMBAZAFY Solohery – FLM Ambatovinaky.

… MIOMANA HIHAONA AMIN’ANDRIAMANITRAO, RY ISIRAELY O.