Fiofanana Mpampianatra Sekoly Alahady Fileovana 13/05/2017

MSA-Fil-Paris-2016«Mahatoky Andriamanitra, Izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin’ny Zanany, dia Jesosy Kristy Tompontsika.»
I Kor. 1:9

Io Teny faneva io no ho banjinina mandritra ny Fiofanan’ny mpampianatra Sekoly Alahady eto amin’ny Fileovana Paris, izay raisin’ny Fitandremana Orléans ary atao any Tours.

Andrasana amin’izany ireo mpampianatra Sekoly Alahady eto amin’ny Fileovana mba handray fampaherezana avy amin’ny Tenin’Andriamanitra no sady hitady izay mahasoa ny mpianatra. Fotoana koa io ifampizaràna sy ifanakalozana eo amin’ny pratika isam-piangonana aty amin’ny tany miteny frantsay izay misy antsika ankehitriny.

Tsahivina ny fikendren’ny Sekoly Alahady dia ny Mitory ny Filazantsara sy manabe ny olona rehetra miainga amin’ny ankizy madinika, ho Fiangonana velona sy mafy orina amin’ny finoana an’i Jesosy.

Mba ahatongavana amin’izany dia mila miofana hatrany ireo mpampianatra Sekoly Alahady (MSA), ary tafiditra ao anatin’izany indrindra ity fiofanana voalohany atao eto anivon’ny Fileovana ity.

Ny fandaharana dia azontsika vakiana sy raisina manaraka eto: Fandaharana Fiofanana Sekoly Alahady FILEOVANA Paris, Sabotsy 13/05/2017, FLM Orléans

Ny adiresin’ny toerana ivoriana kosa dia: Centre Paroissial EPUDF – 35 Rue du Dr Ledouble – 37000 Tours

Marihina fa amin’ny 9 ora maraina no fotoana any an-toerana, ary misy zavatra omanin’ny mpampianatra tsirairay izay tonga miofana.

Ny fisoratana anarana dia atao ETO ary mikatona ny 11/05/2017.

Koa manentana antsika mpampianatra rehetra ary tompoko samy hanao ho zava-dehibe izany fotoana izany, ahafahantsika indray manovo Teny Fiainana ao amin’i Jesosy Kristy zonkintsika.

Ny Komity Sekoly Alahady Fileovana Paris