Fiofanana Komity Fiangonana FLM Orléans – 19 nov. 2016, Tours

Fiofanan'ny Komity Fiangonana FLM Orléans« Ary toy izany ihany koa ianareo: raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. » I Kor. 14:12

Ny andraikitry ny Komity dia tsy zavatra mora na mandeha ho azy. Misy toetra takian’ny fanarahana an’i Jesosy mantsy araka izay efa nolazainy tamin’ny mpianany:

« Dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy. » Matio 16:24

Asa manokana koa ny fandinihin-draharaha ao amin’ny Fiangonana, ka ilaina fahendrena sy fitadiavana izay sitrapon’Andriamanitra, fahaiza-manao sy fahalalana ary fahafoizan-tena ny fitantanana atao.

Noho izany indrindra no anaovana izao tontolo andro fiofanan’ny Komitin’ny Fiangonana FLM Orléans izao, izay hotarihan’ny Raiamandreny Pastora RASETA mialoha ny andehanany andraisany ny Fitondrana Fileovana.

Ny sabotsy 19 novambra 2016 ho avy izao no hanaovana izany, any Tours (35 Rue du Dr Ledouble, 37000 Tours), manomboka amin’ny 10 ora maraina.

Koa asaina ny Komity rehetra ho tonga amin’izany fotoana izany, izay ifampaherezana sy andraisana hery vao indray iatrehana ny asa eto amin’ny Fiangonantsika.

Aoka samy hitondra am-bavaka io fotoana io isika ary hiomana ara-potoana sy ara-panahy tompoko.

Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.