Filazana manjo sy antso avo fifanampiana

« Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao. » Jaona 16:33

Marc2

Orléans, anio 22 novambra 2014

Ho an’ny kristiana eto amin’ny Synodam-Paritany FLME

ampandalovina amin’i Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond

Filoha lefitra Synodam-paritany FLME

Mpitondra Fileovana Paris

Antony: Filazana manjo sy antso avo fifanampiana

Ry havana,

Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.

Izahay eto amin’ny FLM Orléans, Fitandremana Orléans, Fileovana Paris, dia mampandre anareo amin’ny alahelo lehibe ny fodiamandrin’i Atoa RAOELISON Marc (20 taona), izay zanak’i Atoa sy Rtoa RAOELISON Lanto sy RAOELISON Dorothée, kristiana mpandray ny fanasan’ny Tompo, mambra eto amin’ny FLM Orléans. Omaly zoma 21 novambra 2014 no nitrangan’izany.

Noho ny fikasan’ny fianakaviana hitondra ny razana hitodi-doha ho any an-Tanindrazana, any Mananjary (Madagasikara), dia tojo fahasahiranana amin’ny hoenti-manana ny fianakaviana. Koa manao izao antso izao aminareo Fiangonana mpianakavin’ny finoana tompoko izahay, mba hiara-hisalahy aminay amin’izany.

Ny fandraisana anjara avy aminareo dia azo arotsaka amin’ireto fomba manaraka ireto:

Adiresy trano, raha toa ka alefa taratasim-bola (chèque):

Rtoakely ROELISON Fanirhy

12 Rue Jules Mourgault

37000 TOURS

Ny voin-kavana moa mahatratra, ka dia tsy misalasala tompoko izahay manao izao antso avo izao amintsika, ary manantena fifarimbonana amin’ny maha iray antsika ao amin’ny Tompo.

Ankasitrahana indrindra ny fandraisan’anjaran’ny tsirairay sy ny isam-piangonana amin’izany.

Manolotra ny fisaorana mialoha, noho ny firaisankinantsika manoloana ny zava-manahirana.

Ho an’Andriamanitra irery anie ny voninahitra.

Misaotra tompoko.

Ny Pastora sy Komity FLM Orléans