Alahady 2 desambra, Fetin’aina 2018 – Alahadin’ny Advento

Fetin'aina FLM Orléans 2018

JESOSY IRERY IHANY
Natokan’ny fiangonantsika FLM eto Orléans ho fetin’aina io fotoana ho fisaorantsika an’Andriamanitra noho ny taom-baovaom-piangonana diavina amin’io.
Hisy fandraisana ny Fanasan’ny Tompo.
Entanina isika hitondra ny ankohonantsika tsirairay sady hanasa ny namana sy tapaka hiara-hidera an’Andriamanitra amin’izany.
Hisy valopy ho zaraina ho an’ny isan-tokatrano.
Hanomboka amin’ny 10 ora sy 30 min ny fotoam-pivavahana ary hisy ny fiaraha-misakafo aorian’izany amin’izay efa ho entin’ny tsirairay toy ny efa fanaontsika hatrany.
Mirary soa sy manonona ny Fiadanan’i Jesosy ho ao amin’ny isantokantrano.
Katekista FLM Orléans, Rajoharison

Araka ny fotoanan’ny Fiangonantsika dia taombaovao izao.
Noho izany, dia mifampiarahaba araka izany isika velon’aina noho ny famindram-pon’Andriamanitra, ka dia arahabaina indrindra tompoko!
Ny Tompo anie izay efa niantoka ny lasantsika rehetra, miantoka ny anio ary mbola hiantoka ny ampitso sy ny ho mandrakizay.
Tononona aminareo rehetra amin’ity taona vaovao ity: ny fahasoavana, ny fiadanana ary ny fitahiana feno avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ho amin’izao ka ho mandrakizay!

Ary tsy eto ihany isika no mifankahita fa ao an-danitra koa rahatrizay satria izay no Advento : miandry ny hahatongavan’i Jesosy. Ka rehefa mifankahita ao dia hifankahita tarehy tsara mihitsy.
Ary mahafinaritra any satria toa ny anjely avokoa isika rehefa tonga any ka na dia izahay izay antonotonony tarehy itony aza dia mety ho tsara tarehy rehefa tonga any.

Ka dia mirary soa, hifankahita amin’izany tena taombaovao lehiben’ny Fiangonana izany hihaonan’ny tra-bonjy rehetra.

Ka dia arabaina indrindra tompoko, ho ela velona!

Notsoahana tao amin’ny http://loterana-malagasy.org, avy amin’i Pastora TOLOANTENAINA.

 

Mety ahaliana anao koa: FETIN’AINA 2016, FETIN’AINA 2017