Fandaharana ZAIKAKELY FIFIL SP FLME 2016 Miaina araka ny FM toy ny zanak’Andriamanitra

Eto ny Fandaharana avy hatrany: Fandaharana ZAIKAKELY FiFiL – SP FLME 2016 – Fileovana Strasbourg

 FIANGONANA LOTERANA MALAGASY

SYNODAM-PARITANY FIANGONANA LOTERANA MALAGASY ATY EOROPA

”Miaina araka ny Fanahy Masina toy ny zanak’Andriamanitra.”

Sabotsy 19 Martsa – Alahady 20 Martsa 2016

Rue Temple Neuf 67000 Strasbourg

FILEOVANA STRASBOURG

 

Sabotsy 19 martsa 2016

 

01:00 – 01:45 Fandraisam-bahiny 

02:00 – 03:30 Fotoam-pivavahana fanokafana

Mitarika: Katekista Ramarijaona Obemond, Fileovana Strasbourg

Vakiteny: Rtoa Velosaotsy, Fileovana Ile de France

Vakiteny: Rtoa Razafintsoma Violette

Alitara sy Toriteny:

Pastora Raharijaonarivelo Edmond, Filoha Lefitra SP/FLME

Romana 8:11

Fanokafana: Pastora Raharijaonarivelo Edmond, Filoha Lefitra SP/FLME

Fiarahabana: Katekista Randriambololona Jean, Tonia FiFiL SP/ FLME

Filazan-draharaha: Katekista Andrianalinjato Randrianasolo, Mpitantsoratra FIFIL SP/FLME

Rakitra

 

03:30 – 5:00 Fampianarana Soratra Masina

Mitarika: Rafararano, Fileovana Ile de France

Vakiteny: Ralambomanana Andry, Fileovana Marseille

Vakiteny: Rasolo Harivelo Tantely, Fileovana Paris

Mpampianatra : Dr Habberstad Rakotondrazaka, Filoha SP/ FLME

Ny fahafatesana sy ny fitsanganana ao amin’i Kristy.”

Rakitra

Famaranana: Lotera Patrick, Fileovana Marseille

 

05:00 – 05:30 Fialana hetaheta

 

05:30 – 06:30 Lahateny

Mitarika: Ratsimbazafy Arsène, Fileovana Paris

Vakiteny: Kervich Nandrianina, Fileovana Strasbourg

Vakiteny: Mandrosolaza Colombe, Fileovana Ile de France 

 

Mpandahatra: Pastora Flavien Volatombo, Fileovana Marseille 

“Ny fanetren-tena ao amin’ny fanompoana” Isaia 56 :1-2

*Valopy fanorenana ny Toby Pouru St Remy

Famaranana: Ratsimandresy Elson, Fileovana Ile de France

 

06:30 – 08:00 Asa sy Fampaherezana

Mitarika: Razaimalala Arlette, Fileovana Marseille

Toriteny: Dr RAOELISON Helinirina, Raimandrenin’ny Toby Pouru Saint Remy

Romana 8 :13

 

Mpandamina Asa sy Fampaherezana:

Katekista Rakotoarimiza Fanomezantsoa, Fileovana Ile de France

Famaranana: Razafindrabe Hagamanana, Fileovana Strasbourg

 

08:15 – 09:15 Sakafo sy Vokatra 

09:30 Fifidianana biraon’ny komity Fi Fi L SP/FLME 

 

Alahady 20 martsa 2016

 

9:00 – 10:45 Fivoriana Komity FiFiL SP/FLME 

12:30 Fotoam-pivavahana Litorzika 

Mitarika: Katekista Ramahefarivo Jonah, Filoha FiFiL SP/FLME

 Alitara sy Toriteny:

Pastora Dr HABBERSTAD Rakotondrazaka, Filoha SP/FLME

Romana 8: 11-17

Tatitra moraly: Katekista Randriambolona Jean, Tonia FiFiL SP/FLME

Tatitra ara-bola: Raharijaonarivelo Maxi, Mpitahirivola FiFiL SP/FLME

Filazan-draharaha: Katekista Randrianasolo Andrianalinjato, Mpitantsoratra FiFiL SP/FLME

Rakitra sy Valopy

Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo 

Sakafo sy Vokatra