Fandaharana isantelovolana Fileovana Paris – Fit. Orléans 30-31 jan. 2016

Indro atolotra antsika ny fandaharana tsotsotra ho an’ny Isantelovolan’ny Fileovana Paris izay atao eto amintsika (Fitandremana Orléans, FLM Orléans) ny sabotsy sy alahady 30 sy 31 janoary 2016 ho avy izao.

Ny fandaminana ny ora no nisy fanovàna aha oharina tamin’ny fandaharana nalefa mialoha tany amintsika tsirairay avy (I3V – Fit. Orléans 30-31 jan. 2016), noho ny fe-potoana tery amin’ny fampiasàna ny trano fivoriana. Koa dia manasa antsika rehetra tompoko ho tonga maro sy hitondra am-bavaka izany fotoana izany.


FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
SYNODAM-PARITANY FLM EOROPA
FILEOVANA PARIS

ISANTELOVOLANA FAHA-30
FITANDREMANA ORLEANS
30 & 31 Janoary 2016

Teny Faneva: “Indro havaoziko ny zavatra rehetra…” Apok. 21:5b

SABOTSY 30 JANOARY 2016
Toerana: Fiangonana Saint-André, 2 rue Guy-Marie-Riobé – 45300 Fleury-les-Aubrais

1:00 – 1:55 FIFIDIANANA KOMITY ISAN-TSAMPANA

2:00 – 2:50 FOTOAM-PIVAVAHANA FANOKAFANA
Alitara sy Toriteny Pastora RANDRIAMALALA Edson

3:00 – 3:35 FAMPIANARANA – Boky Apokalipsy Pastora RASETA

3:40 – 3:55 FIALANA HETAHETA

4:00 – 4:55 FOTOAM-PIFOHAZANA

5:00 – 6:00 KRISMASY SEKOLY ALAHADY FILEOVANA

6:05 – 6:30 FIFIDIANANA KOMITY ISAN-TSAMPANA TOHINY

ALAHADY 31 JANOARY 2016
Toerana: Fiangonana FLM Orléans (presbytère), 2 rue Guy-Marie-Riobé – 45300 Fleury-les-Aubrais

11:00 FOTOAM-PIVAVAHANA LITORJIKA
Sy FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO

Toriteny Pastora RAHARIJAONARIVELO Edmond