Fandaharana I3V Fileovana – LIMOGES 21&22 may 2016

Teny faneva « … Tsy maintsy hateraka indray ianareo. » Jao.3:7

Azonao raisina mivantana eto ny FANDAHARANA, Isan-telovolana Fileovana Paris Limoges 21-22 May 2016

Ry havana malala,

Indro atolotra antsika indray ny fandaharan’ny Isantelovolan’ny FILEOVANA PARIS, raisin’ny FITANDREMANA LIMOGES, atao ny Sabotsy sy Alahady 21-22 may 2016 ho avy izao.

Toerana: 87000 LIMOGES
. Sabotsy: 123 rue des Tuilières.
. Alahady: 16 Avenue du Président René Coty.

SABOTSY 21 May 2016

01:00 Fandraisam-bahiny
02:30 Fotoam-pivavahana fanomboana

Mpitarika:  Katekista  Noro Mourton
Alitara sy Toriteny: Pastora Randriamalala Edson (Rom 8:4)
Fiarahabana sy Filazan-draharaha
Rakitra
Tso-drano
Fampianarana Soratra Masina

Mpitarika: Rtoa Zanamaintso  Liza

Mampianatra: Pastora Raseta « Ny Sakramenta »

Fotoam-pifohazana
Mpitarika: Katekista Ralamboson Haja
Toriteny: Katekista Rakotomavo Emélie (Efes. 6 : 13-18)
Rakitra
Asa sy Fampaherezana
Mamarana: Atoa Ratovohery Donadieu

Takariva Mahafinaitra
KTLM  /  S.A
– Mpandrindra: Rtoa Harisoa Rivoniaina                                                                                                            – Vavaka famaranana: Atoa Stefana  Andrianasolo
SAKAFO
Fifidianana komity Fileovana
FIVORIAN’NY KOMITY FILEOVANA:  08:00 – 10:00

——–

ALAHADY 22 May 2016

10:30 Fanompoam-pivavahana

Hira fidirana: 6
Pastora: Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka  ary  ny Fanahy Masina. Amen!

Vavaka Fanombohana : Katekista Randriamalala Mirahoson

Hira 475

Leksiona sy Epistily
-Test. Taloha: Ezek.18:30-32  Katekista Rajoharison Maurice
-Epistily: Rom.11:33-36 Katekista Ratovohery Soloharisoa

Hira 201

Filazantsara: Mat.28:16-20

Hira 194

TORITENY
Pastora Edmond Raharijaonarivelo (Jao. 3:7)
Hira: KTLM Fileovana
Filazan-draharaha

Rakitra 437, 441

Hira 254
FANDRAISANA NY FANASAN’NY TOMPO
Hira 266

TSO-DRANO

Hira farany: KTLM Fileovana
Vavaka Farany: Katekista Ralamboson Haja
Feon’orga

12:30 SAKAFO

Tsarovy am-bavaka ny fotoanantsika

Aza manadino ny fiarahana miangona

Aoka samy hitondra zavatra hatao vokatra na solom-bokatra

 

TSY MISY FIANGONANA ETO AN-TOERANA AMIN’IO FOTOANA IO FA MIFAMPOTOANA ANY LIMOGES ISIKA. MISAOTRA TOMPOKO.

HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY.