Fanasana sy fandaharana KRISMASIN’NY TOBY 2016 – Pouru-St-Rémy

St-Walfroy - Toby Pouru-St-Rémy

SYNODAM-PARITANY FIANGONANA LOTERANA MALAGASY ATY EOROPA
TOBY SAINT-REMY
miray amin’ny TOBILEHIBE ANKARAMALAZA

Pouru-Saint-Rémy, faha 16 desambra 2016

Ho an’ny Fiangonana Loterana Malagasy Orléans,

 

Ry havana malala ao amin’ny Tompo

Ampitomboina aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika.

Manasa antsika rehetra tsy an-kanavaka ho tonga anatrika ny « Krismasin’ny Toby » izay hatao eto Pouru-St-Rémy ny Sabotsy faha 28 janoary 2017 manomboka amin’ny 5 ora sy sasany hariva ary ny Alahady 29 janoary 2017 fotoam-pivavahana manomboka amin’ny 10 ora maraina. Ny toerana ao amin’ny Salles des fêtes Pouru-St-Rémy.

Noho ny tsy fahazahoantsika ny toerana hivoriana fa ampiasain’ny Mairie dia ifonana ny fiovan’ny daty izay efa nahazatra antsika hatramin’izay, dia ny Sabotsy sy ny Alahady fahaefatry ny volana janoary.

Jesosy anie andamina ny fotoanantsika ary manantena ny fahatongavanareo ary samy handray anjara hira na tsianjery ho fankalazana ny noely.

Manao veloma finaritra anareo amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo.

Amin’ny anaran’ny biraon’ny Komitin’ny Toby

Ny Filoha,
Dr RANDRIAMBOLOLONA Jean

Ny Mpitantsoratra
RAMANANTSOA Germain

Azonao jerena eto ihany koa: taratasy-fanasana-fiangonana-loterana-malagasy-orleans

Ny fandaharana manontolo dia hitanao eto: fandaharana-krismasinny-toby-28-29-janoary-2017