Category: Vaovao

Vaovao: Filazan-draharam-piangonana sy vaovao isan'alahady sy andavan'andro eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Orléans.

Fiomanana Alahady 10/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alahady V manaraka ny PASKA_10.05.2015 (pdf) Alahady 10 mey 2015: ALAHADY V MANARAKA NY PASKA Jer.29:11-14; Jak.5:16-20; Jao:16.23-28; Mat:6.5-13 Jeremia 29:11-14 [Taratasy nampitondrain’i Jeremia ho any amin’ny babo tany Babylona] 11 Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo …

Continuer à lire »

Fiomanana Alahady 03/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alahady IV manaraka ny PASKA_03.05.2015 (pdf) Alahady 03 mey 2015: ALAHADY IV MANARAKA NY PASKA Isa.12:1-6; I Jao.3:19-24; Jao.16:5-15; Jao.7:37-39 Isaia 12:1-6 1 Ary hiteny hianao amin’izany andro izany hoe: Hidera Anao aho, Jehovah ô; Fa na dia tezitra tamiko aza Hianao, dia [Na: Fa tezitra tamiko Hianao, nefa] afaka …

Continuer à lire »

Fiomanana Alahady 26/04/2015

Fiomanana Alahady III manaraka ny PASKA_26.04.2015 Alahady 26 aprily 2015: ALAHADY III MANARAKA NY PASKA Fit.3:18-26; I Pet.1:3-9; Jao:16:16-22; Jao.14:1-12 Fitomaniana 3:18-26 [Ny amin’ny fitondrana alahelo, sy ny fampiononana ataon’Andriamanitra] 18 Dia hoy izaho: Levona ny faharetako sy ny fanantenako an’i Jehovah. ZAINA 19 Tsarovy ny fahoriako sy ny fanjenjenako, dia ny zava-mahafaty sy ny …

Continuer à lire »

Vaovao 07/12/2014 | www.flm-orleans.org

Sabotsy 13 desambra 2014: Fanokanana ny trano vaovao (Presbytère), hanasan’ny Fiangonana Katolika antsika. Entanina isika ho tonga maro amin’izany. Ny Raiamandreny Katekista no hitarika ny delegasion FLM Orléans amin’izany any an-toerana. Dia mitondra am-bavaka izany fotoana izany isika rehetra. Ny fotoana dia amin’ny 5 ora hariva, eo an-tokontanim-piangonana: FLM Orléans, 2 Rue Guy Marie RIOBE …

Continuer à lire »

Akon’ny famangiana fianakaviana RAOELISON sy vaovao farany

Manoloana ny fahoriana manjo tamin’ny nahalasanan’i Atoa RAOELISON Andry Marc, zanaky ny kristiana mpandray fanasan’ny Tompo eto amintsika, dia tonga nitondra ny teny fampaherezana ny Fiangonana.  Famangian’ny Faribohitra F7 Ny ampitson’ny nahafatesan’i ratompokolahy (sabotsy 22/11/2014) dia tonga tany an-toerana (Tours) ny faribohitra F7 (Blois sy ny manodidina), notarihan’ny Raiamandreny Katekista RAJOHARISON, niaraka tamin’ireo mpiara-mivavaka. Ny …

Continuer à lire »