Category: Vaovao

Vaovao: Filazan-draharam-piangonana sy vaovao isan'alahady sy andavan'andro eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Orléans.

Fiomanana Alahady 24/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alahady ANDRO PENTEKOSTA_24.05.2015 (pdf) Alahady 24 mey 2015: ANDRO PENTEKOSTA Joela.3:1-5; Asa.2:32-41; Jao.14:23-31; Jao.14:15-21 Joela 3:1-5 [Ny amin’ny handatsahana ny Fanahy Masina, sy ny hitsarana ny firenena rehetra] 1 Ary rehefa afaka izany, dia handatsaka ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra Aho; Dia haminany ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo, ny lahiantitrareo …

Continuer à lire »

Fiomanana Alahady 17/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alahady VI manaraka ny PASKA_17.05.2015 (pdf) Alahady 17 mey 2015: Alahady VI manaraka ny PASKA Ezek.36:25-27; I Pet.3:15-17; Jao.15:26-16.4; Lio:12.4-12 Ezekiela 36:25-27 [Ny fifampiankinan’ny famonjena ny Isiraely sy ny fahamasinany] 25 Dia hofafazako rano madio hianareo, ka hadio; ny mba ho afaka amin’ny fahalotoanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no …

Continuer à lire »

Fiomanana Alakamisy ANDRO NIAKARANA 14/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alakamisy ANDRO FIAKARANA_14.05.2015 (pdf) Alakamisy 14 mey 2015: ANDRO NIAKARANA Isa.57:15; Efes.4:7-10; Mar.16:14-20; Lio.24:44-53 Isaia 57:15 15 Fa izao no lazain’ny Iray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay, masina no anarany: Ao amin’ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary ao amin’ny torotoro fo sy ny manetry tena, hamelombelona ny …

Continuer à lire »

VAOVAO Alahady nasionaly isan-tSampana

ALAHADY NASIONALY ISAN-TSAMPANA Raha ny lamina napetraky ny Foibe FLM sy ireo Sampam-pikambanana Nasionaly ao aminy dia misy daty vitsivitsy tsara fantatra, ho an’ny Sampana isanisany. Noho ny fotoana mifanindry amin’ny saty sasantsasany eto anivon’ny Synodam-Paritany Eoropa, na Fileovana Paris misy ny FLM Orléans anefa dia misy amin’izy ireo no tsy maintsy nafindra. Ireto avy …

Continuer à lire »

VAOVAO 26/04/2015 | www.flm-orleans.org

FAMPIASANA NY TRANO FIANGONANA Nametraka lamina vaovao ny tompon-trano momb any fampiasana ny trano Fiangonantsika. Fitomboan’ny hofany izany ary raisiny isak’izay fotoana ampiasantsika ny toerana. Fanampi-panazavàna? Manatona ny Raiamandreny Katekista RAJOHARISON (06 42 40 82 88)   FANADIOVANA FAOBE NY EFITRANO FIANGONANA Ny 21 jona amin’ny 9 ora sy sasany maraina no ifampotoanantsika Fiangonana manontolo sy ny …

Continuer à lire »