Category: Vaovao

Vaovao: Filazan-draharam-piangonana sy vaovao isan'alahady sy andavan'andro eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Orléans.

VAOVAO | FIOFANANA MPAMPIANATRA SEKOLY ALAHADY

Araka ny fandaminana misy eto amin’ny Fiangonantsika, anivon’ny Sampana Sekoly Alahady, ary ho fianarana sy fanamafisana ny asan’i Jesosy dia manao fiofanana anaty mitohy ireo MSA eto amintsika. Ny fandaharana fiofanana dia araka izay napetraky ny Komity Nasionaly Sa Lo Ma, izay efa natombontsika taona vitsivitsy izao, ary tohizana. Ireto ary ireo TOKO nanofanana tamin’izany: …

Continuer à lire »

VAOVAO | Akon’ny Fanokanana diakona FLM Orléans

Fanokanana-diakona-FLM-Orléans_07-jona-2015

Tamin’ny Alahady 07 jona 2015, Alahady voalohany manaraka ny TRINITE farany teo dia nahazo mpiasa vaovao ny Fiangonantsika, satria enina mianadahy no namaly ny antson’i Jesosy, hanao ny asa ao an-tanimboalobony eo amin’ny asan’ny diakona. Koa mahafaly antsika sy maharavoravo izany satria omen’i Jesosy olona hatrany isika fa tsy mandao na mahafoy antsika Izy. Ny Fiangonana dia miarahaba …

Continuer à lire »

VAOVAO 15/08/2015 | Fisindàna Sekoly Alahady 2015

Fisindana nataon'ny Sekoly alahady, miaraka amin'ny Ray aman-dReny

Noho ny famindram-pon’ny Tompo dia vita soa aman-tsara ny Fisindàna nataon’ny Sekoly Alahady, ho amin’ity taom-pianarana 2014-2015 ity. Efa nentina am-bavaka fotoana ela izy ity ary izao tanteraka izao, noho ny fiaraha-miasan’ny Fiangonana, Ray aman-dReny ary ny Sekoly Alahady, izay isaorana etoana. Tamin’izany no nakan’ny Sekoly Alahady teto amintsika fotoana nianarana ny tenin’Andriamanitra anivon’ny zava-boahary …

Continuer à lire »

VAOVAO 07/06/2015 | Fanokanana diakona FLM Orléans

Araka ny fanambarana sy fanolorana nataon’ny Raiamandreny Pastora RASETA, mpitondra Fitandremana Orléans, dia hotantarahina eto amin’ny fiangonantsika ny Alahady 07 jona 2015 amin’ny 2 ora tolakandro ho avy izao ny fanokanana ho diakona, ireo kandida miisa 6. Hoy indrindra ny Pastora tamin’izany: Raha fehezina, NY DIAKONA DIA MIANDRAIKITRA NY FILAMINAN’NY FOTOANA REHETRA ATO AM-PIANGONANA. Izany …

Continuer à lire »

Fiomanana Alahady 31/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana ALAHADIN’NY TRINITE_31.05.2015 (pdf) Alahady 31 mey 2015: ALAHADIN’NY TRINITE Ezek.18:30-32; Tit.3:3-7; Jao.3:1-15; Mat.28:16-20 Ezekiela 18:30-32 [Ny famalian’Andriamanitra ny olona araka ny asany avy] 30 Koa samy hotsaraiko araka ny ataonareo avy hianareo, ry taranak’Isiraely, hoy Jehovah Tompo. Mitodiha, ka mibebaha amin’ny fahadisoanareo rehetra, dia tsy ho tonga fahatafintohinana mahameloka anareo …

Continuer à lire »