Category: Vaovao

Vaovao: Filazan-draharam-piangonana sy vaovao isan'alahady sy andavan'andro eto amin'ny Fiangonana Loterana Malagasy Orléans.

Fiomanana Alakamisy ANDRO NIAKARANA 14/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alakamisy ANDRO FIAKARANA_14.05.2015 (pdf) Alakamisy 14 mey 2015: ANDRO NIAKARANA Isa.57:15; Efes.4:7-10; Mar.16:14-20; Lio.24:44-53 Isaia 57:15 15 Fa izao no lazain’ny Iray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay, masina no anarany: Ao amin’ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary ao amin’ny torotoro fo sy ny manetry tena, hamelombelona ny …

Continuer à lire »

VAOVAO Alahady nasionaly isan-tSampana

ALAHADY NASIONALY ISAN-TSAMPANA Raha ny lamina napetraky ny Foibe FLM sy ireo Sampam-pikambanana Nasionaly ao aminy dia misy daty vitsivitsy tsara fantatra, ho an’ny Sampana isanisany. Noho ny fotoana mifanindry amin’ny saty sasantsasany eto anivon’ny Synodam-Paritany Eoropa, na Fileovana Paris misy ny FLM Orléans anefa dia misy amin’izy ireo no tsy maintsy nafindra. Ireto avy …

Continuer à lire »

VAOVAO 26/04/2015 | www.flm-orleans.org

FAMPIASANA NY TRANO FIANGONANA Nametraka lamina vaovao ny tompon-trano momb any fampiasana ny trano Fiangonantsika. Fitomboan’ny hofany izany ary raisiny isak’izay fotoana ampiasantsika ny toerana. Fanampi-panazavàna? Manatona ny Raiamandreny Katekista RAJOHARISON (06 42 40 82 88)   FANADIOVANA FAOBE NY EFITRANO FIANGONANA Ny 21 jona amin’ny 9 ora sy sasany maraina no ifampotoanantsika Fiangonana manontolo sy ny …

Continuer à lire »

Fiomanana Alahady 10/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alahady V manaraka ny PASKA_10.05.2015 (pdf) Alahady 10 mey 2015: ALAHADY V MANARAKA NY PASKA Jer.29:11-14; Jak.5:16-20; Jao:16.23-28; Mat:6.5-13 Jeremia 29:11-14 [Taratasy nampitondrain’i Jeremia ho any amin’ny babo tany Babylona] 11 Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo …

Continuer à lire »

Fiomanana Alahady 03/05/2015

> Azo jerena eto (tsindrio) Fiomanana Alahady IV manaraka ny PASKA_03.05.2015 (pdf) Alahady 03 mey 2015: ALAHADY IV MANARAKA NY PASKA Isa.12:1-6; I Jao.3:19-24; Jao.16:5-15; Jao.7:37-39 Isaia 12:1-6 1 Ary hiteny hianao amin’izany andro izany hoe: Hidera Anao aho, Jehovah ô; Fa na dia tezitra tamiko aza Hianao, dia [Na: Fa tezitra tamiko Hianao, nefa] afaka …

Continuer à lire »