Category: Vahinintsika

Ity takelaka ity dia ahitantsika ireo toriteny, hanasàna vahiny Pastora, tompon’andraikitra anivon’ny FLM… ahafahantsika mivelatra kokoa amin’ny Fampianarana sy Fandalinana isan-karazany mahasoa. Mazotoa ary tompoko!

Alahady 10/12/2017 – Toriteny FANOKANANA FLM Le Mans Apok. 3:11

Fanokanana Le Mans_Toriteny apokalypsy 3:11

FLM Le Mans « Ho avy faingana Aho; tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satro-boninahitrao. » Apok. 3:11 Apokalypsy 3:11 Alahady 10/12/2017 – Toriteny FANOKANANA FLM Le Mans Pastora Dr HABBERSTAD Rakotondrazaka, Filohan’ny SP FLMEoropa 7 [Filadelfia] Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana any Filadelfia: Izao no lazain’izay masina, Izay marina, Izay manana ny …

Continuer à lire »

Ny Fanekem-pinoana NISEANA

Nampidirina tao anaty Litorjian’ny Fiangonana ny Fanekena Niseana, izay tsy vaovao raha ny maha-Loterana ny FLM. “Ny FLM dia mino sy manaiky ary mampianatra fa ny Soratra Masina ahitàna ny Boky Kanonika ao amin’ ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, dia ny Baiboly, no Tenin’Andriamanitra. Izany Soratra Masina izany no hany fototra iorenan’ny finoany …

Continuer à lire »

Toriteny A10 manaraka ny TRINITE – 20/08/2017 – Matio 11:16-24

Lozanao, ry Korazina! Lozanao, ry Betsaida! fa raha mba tany Tyro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo, dia ho efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona ireny.

Matio 11:16-24 Alahady 20/08/2017 – Toriteny Alahady fahafolo (10) manaraka ny TRINITE, Pastora RAKOTONJANAHARY Imboasalama, FLM Ambatovinaky, eto amin’ny flm-orleans.org 16 Fa tahaka ny inona no hanoharako ity taranaka ity? Tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay miantso ny namany ka manao hoe: 17 Efa nitsoka sodina taminareo izahay, nefa tsy nandihy ianareo, …

Continuer à lire »

Mitandrina tsara ny fahasoavan’Andriamanitra

AKON’NY ISAN-TAONA FIFOHAZANA TOBY ANKARAMALAZA (ny 26 Jolay – 02 Aogositra 2017) Faneva: « Ary mitandrema tsara, fandrao hisy hiala amin’ny fahasoavan’Andriamanitra » Heb.12:15 Tanteraka soa ny isankerin-taonan’ny Tobilehibe Ankaramalaza natao tany an-toerana ny Alarobia 26 jolay ka hatramin’ny Alarobia 02 aogositra 2017, andron’ny Fanokanana ireo mpiandry. Avy eto amin’ny Synodam-paritany FLM Eoropa moa dia mpiandry roa …

Continuer à lire »

Toriteny Alahady2 man. Paska – 30/04/2017 – Past. RATSIMBAZAFY Solohery

Jaona. 21:15-25 Alahady 30/04/2017 – Toriteny Alahady faharoa manaraka ny PASKA, Pastora RATSIMBAZAFY Solohery, FLM Ambatovinaky, eto amin’ny flm-orleans.org 15 Ary rehefa nisakafo izy, dia hoy Jesosy tamin’ i Simona Petera: Simona, zanak’i Jaona, moa ny fitiavanao Ahy mihoatra noho ny fitiavan’ireto? Hoy izy taminy: Eny, Tompoko; Hianao mahalala fa tia Anao aho. Dia hoy …

Continuer à lire »