Category: Toriteny

Toriteny ifampizaràna ho fiainan'ny Kristiana, ho fampaherezana sy ho fampianarana, ny amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompo. SORATRA MASINA IRERY IHANY - FAHASOAVANA IRERY IHANY - FINOANA IRERY IHANY - JESOSY IRERY IHANY. www.flm-orleans.org

Toriteny Jaona 6:1-15 – Pastora RASETA – 06/03/2016 | www.flm-orleans.org

Ny namokisan’i Jesosy ny vahoaka (5000 lahy) – Toriteny 06/03/2016 ALAHADY faha-III mialoha ny PASKA | Jaona 6:1-15 Toriteny Pastora RASETA, Mpitondra Fitandremana Orléans ———- www.flm-orleans.org 1 Rehefa afaka izany, dia niala Jesosy ka lasa nita ny Ranomasin’i Galilia, dia ny Ranomasin’i Tiberiasy izany. 2 Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy noho ny nahitany ny famantarana …

Continuer à lire »

Toriteny Batisan’i Jesosy – Matio 3:13-17 Pastora RASETA

Ny nanaovan’i Jaona batisa an’i Jesosy – Toriteny 07/02/2016 ALAHADY faha-VII mialoha ny PASKA Matio 3:13-17 Toriteny Pastora RASETA 13 Ary tamin’izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron’i Jordana, dia nanatona an’i Jaona Izy mba hataony batisa. 14 Fa Jaona nandà Azy ka nanao hoe: Izaho no tokony hataonao batisa, ka Hianao …

Continuer à lire »

FAMPIANARANA – Bokin’ny Apokalypsy | flm-orleans.org

BOKIN’NY APOKALYPSY iarahana amin’i Pastora RASETA – Mpitondra Fitandremana Orléans – FLM Orléans. Fampianarana nandritra ny ISANTELOVOLAN’NY FILEOVANA PARIS – 30 janoary 2016 – Fitarihan-teny – Ny fisehoan’ ny voninahitr’ i Kristy – Ny Epistily ho an’ ny fiangonana fito tany Asia – Fideran’ ny any an-danitra an’ Andriamanitra, Mpanao ny zavatra rehetra – Ny …

Continuer à lire »

Toriteny Pastora Eddy – I3V Jan. 2016 | Fitandremana Orleans

Toriteny ISANTELOVOLANA Fileovana Paris, 30 janoary 2016 eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orléans (noraisin’ny Fitandremana Orléans). Matio 8:23-27, Pastora RANDRIAMALALA Eddy – Mpitondra FITANDREMANA LIMOGES  Ny nampitsaharan’i Jesosy ny tafio-drivotra 23 Ary nony niondrana an-tsambokely Izy, dia nanaraka Azy ny mpianany. 24 Ary, indro, nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin’ny ranomasina, ka dia efa nila …

Continuer à lire »

Toriteny KRISMASY 25/12/2015 | flm-orleans.org

  Toriteny KRISMASY, 25 desambra 2015 eto amin’ny Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orléans. Lioka 2:1-14, Pastora RASETA – Mpitondra FITANDREMANA ORLEANS