Category: SA FLM Orléans

Pejy manokana ho an'ny Sekoly Alahady Loterana Malagasy eto amin'ny FLM Orléans.

Fisaorana Antsam-panahy Sekoly Alahady

Isaorana Jesosy fa tontosa soa aman-tsara ny Antsam-panahy izay notanterahin’ny Sekoly Alahady teto amin’ny FLM Orléans ny Alahady 09 aprily 2017 lasa teo. Isaorana ny Ray aman-dRenin’ny Sekoly Alahady, ny Fiangonana, isika rehetra izay nitondra am-bavaka izany fotoana izany. Isaorana manokana ihany koa ireo izay tonga nanatrika sy nandray anjara tamin’ny hira fiomanana ho an’ny …

Continuer à lire »

Banjino Golgota – Antsam-panahy Sekoly Alahady – 09/04/2017

BANJINO GOLGOTA «Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy.» Rom. 5:8 Ny Sekoly Alahady eto amin’ny FLM Orléans dia manasa ny Fiangonana rehetra sy ny mpianakavin’ny Finoana amin’ny Antsam-panahy ho fiomanana amin’ny Paska, izay ataony. Fotoana: FLM Orléans Ora: amin’ny 4 hariva ao aorian’ny fotoam-pivavahana. Tongava …

Continuer à lire »

Tamberina Sekoly Alahady 2015-2016

Fanokafana fankalazana faha-5 taona SA

Nisokatra ny Alahady 26 aprily 2016 teo ny fankalazana ny faha-5 taonan’ny Sampana Sekoly Alahady eto amin’ny Fiangonantsika. ANDROM-BAVAKA ho an’ny Sekoly Alahady rahateo io fotoana io ka dia nandray anjara feno tamin’izany ireo mpampianatra sy Biraon’ny Sekoly Alahady (fitarihana, vakiteny, toriteny) ary ireo mpianatra Sekoly Alahady. Ny teny Faneva dia izay ao amin’ny Jaona 8:31, …

Continuer à lire »

10/04/2016 Akon’ny Fivorian’ny Ray aman-dReny Sekoly Alahady

Misaotra an’i Jesosy isika fa vita soa aman-tsara ny fivorian’ny Ray aman-dReny Mpianatra Sekoly Alahady eto amin’ny Fiangonantsika, natao ny Alahady 10/04/2016 lasa teo. Niarahana tamin’ny Raiamandreny Pastora RASETA izany fivoriana izany, ka nandinihina indrindra ny jery todiky taona lasa, ireo kilasy misy eto amintsika, ny fizotry ny fampianarana, ireo fandaharana mandavan-taona, ny fiofanan’ny mpampianatra …

Continuer à lire »