Category: Sabatry ny Fanahy

TORO-HEVITRA HAMPAZOTO MIVAVAKA – Jaona 16:24

TORO-HEVITRA HAMPAZOTO MIVAVAKA – Jaona 16:24 Indro tompoko atolotra antsika manaraka ity ireo torohevitra hampazoto mivavaka, izay nosoratan’i Pastora EDOANY Govin, Mpitondra Fitandremana ANDROHIBE, ary isaorantsika azy. Manasa antsika Fiangonana hanjohy izany ary ahazo soa amin’ny vavaka ataontsika tokoa. Hoy Jesosy: « Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin’ ny anarako hianareo; …

Continuer à lire »

Mamantatra ny sitrapon’Andriamanitra

TOROLALANA FITARIHANA AHAFANTARANA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA Zavatra tsy misaraka amin’ny fiainana kristiana ny fahafantarana sy fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra. Eo amin’ny fanapahan-kevitra raisintsika ve isika mahatsiaro manontany an’i Jesosy? Andriamanitra no mampahafantatra antsika izany sitrapony izany, ary ny anjarantsika dia mandray sy mitanila ka mifandray aminy. Ampahafantariny antsika amin’ny alalan’ny Fanahy Masina sy ny Teniny izany sitrapony izany, …

Continuer à lire »

Manao soa

[Famporisihana hanao soa amin’olona sy hanao ny marina] « Aza mamihina ny soa amin’izay tokony homena azy, Raha azon’ny tananao atao ihany; aza manao amin’ny namanao hoe: Mandehana, ka avia indray, fa rahampitso no homeko; Kanefa manana ihany ianao. » Ohabolana 3:27-28 « Ary afoinao ho an’ny noana izay hanina tianao, ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka …

Continuer à lire »