Bokin’ny Romana ho an’ny taona 2017 – Hafatra Foibe FLM

Bokin’ny Romana ho an’ny taona 2017 – Hafatra Foibe FLM

500-taona-reformasiona-Loterana-teny-malagasyAo anatin’ny taom-pankalazana roa sosona isika izao. 150 taona ny Fiangonana Loterana Malagasy ary 500 taona ny Reformasiona.

Ny KMSL na Komity Mpiandraikitra ny Synoda Lehibe FLM, izay nivory tao Mahajanga (SPBM) nandritra ny KMSL 136, ny 08-15 novambra 2016 lasa teo tao amin’ny FLM Antanimalandy, dia mandroso izao fanapahan-kevitra manaraka izao:

Ny boky lesona hianarana manerana ny sahan’ny Fiangonana Loterana Malagasy, mandritra ny taona 2017 dia ny Epistily ho an’ny ROMANA.

 

 

Toy izao ny faneva sy ireo zana-kevitra momba izany araka ny tapaky Birao foibe:

Faneva: NY MARINA AMIN’ NY FINOANA NO HO VELONA « Rom 1:17 »
– Zana-kevitra I: Nafahana noho ny fahasoavan’Andrimanitra isika (Rom 3:24)
– Zana-kevitra II: Avy amin’ny finoana an’i Kristy ny fanamarinana, tsy amidy ny famonjena (Rom 3:21)
– Zana-kevitra III: Finoana velona mamoa voatsara (Voavonjy ka miasa) (Rom 12 :1- 2)

Fampitam-baovao avy amin’ny Tonia lefitra, Birao Foibe FLM, Teolojiana, Rtoa TOROMARE Mananato.

Hibanjina ny Tenin’Andriamanitra araka io Boky io isika eto amin’ny FLM Orléans araka izany, ary manasa sy mamporisika ny Fiangonana hamaky izany. Angatahantsika amin’i Jesosy ny ahafahana mampiditra fampianarana hozaraina eto amin’ny tranonkalan’ny Fiangonana, ahafahantsika manaraka miandàlana ny Boky Lesona.

Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.