Banjino Golgota – Antsam-panahy Sekoly Alahady – 09/04/2017

BANJINO GOLGOTA

«Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy.» Rom. 5:8

Ny Sekoly Alahady eto amin’ny FLM Orléans dia manasa ny Fiangonana rehetra sy ny mpianakavin’ny Finoana amin’ny Antsam-panahy ho fiomanana amin’ny Paska, izay ataony.

Fotoana: FLM Orléans

Ora: amin’ny 4 hariva ao aorian’ny fotoam-pivavahana.

Banjino Golgota Sekoly Alahady FLM Orléans

Tongava manovo fampaherezana amin’ny Tenin’Andriamanitra sy ny tononkiram-panahy.

Tsy misy vidim-pidirana fa hisy rakitra Sekoly Alahady ho arotsaka anaty valopy.

Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany!