Faneva ANDROM-PAHASOAVANA: Fianaran-kira 150 taona FLM

Tao anatin’ny alahady nifanesy izay isika teto amin’ny FLM Orléans no nianatra hira sy namerin-kira ho fiomanana amin’ny fankalazana ny Jobily faha 150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny faha-500 taonan’ny Reformasiona.
Efa nifampizarana sy any am-pelatanantsika moa ny Solfa ny amin’izany.
Indro kosa ary ny feon-kira ianarana, izay avy tamin’ny Raiamandreny Pastora RAMANANTSOA Haja Wilson ary isaorantsika azy feno.
Re ao, nasongadina koa ny feo voalohany, izay an’ny daholobe ahamora ny fianarana azy.
Ny tononkira kosa dia ity:
1. Androm-pahasoavana feno hafaliana,
Fa ny Famonjena azo tsy vidina;
Ilay Ray Tsitoha no isaorana eram-po,
Fa nampiposaka MAZAVA soa tokoa.
Isan’andininy: [hiraina in-droa amin’ny famaranana]
Ny fahasoavan’Andriamanitra tsy ho lany
Nomeny hanafaka ny mino izany;
Ka ny marina amin’ny finoana ihany
No ho velona hatrany an-danitra any.
2. Ilay Jesosy niaritra ny fahoriana
Voahombo tamin’ny hazo fijaliana;
Lehibe tokoa ny fitiavany;
Ny mino Azy dia nataony ho havany.
3. Ny Fiangonanay velomin’ny Fanahy,
Dia maharitra na dia alaim-panahy;
Tsy mitsahatra mitory Famonjena;
Mijoro ho mpaminany ho an’ny firenena.
Ity no fianarana azy miaraka amin’ny Feony sy Tonony miaraka tompoko:
Raha hanaraka ny hira faneva faha-140 taona ianao dia ETO tsindriana azafady.