Alahady 22/04/2018 Fankalazana 150 taona FLM sy 500 taona Reformasiona

Faha-150 taona Fiangonana Loterana Malagasy

 

Miarahaba sy mamangy antsika Fiangonana amin’ny anaran’i Jesosy indray tompoko,

Hankalaza ny faha-150 taonan’ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny faha-500 taonan’ny Reformasiona isika eto amin’ny FLM Orléans ny alahady ho avy izao.

Fotoan-dehibe sy fifaliana lehibe ho antsika izany satria mbola NAFAHANA noho ny FAHASOAVAN’ANDRIAMANITRA isika ary antsoin’i Jesosy koa ho MARINA amin’ny FINOANA mba ho VELONA araka ireo teny faneva hiainana mandritra ny taom-pankalazana, efa natomboka tamin’ny 2017.

Amin’io fotoana io ary no iraisantsika fo sy fanahy ka iombonantsika amin’ny fotoam-pivavahana arahana fiaraha-misakafo atao ao amin’ny Fiangonana Notre Dame de Consolation eto Orléans.

Koa manasa antsika rehetra samy hiomana amin’izany fotoana izany sy hitondra am-bavaka.

Ny hira faneva dia azontsika averimberina sy henoina ETO.

Toy izao no fandaminantsika ary:

Amin’ny 2 ora: Sekoly Alahady
Amin’ny 3 ora: Fianarana konfirmanda
Amin’ny 4 ora: Fotoam-pivavahana sy Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo
Aorian’ny Fiangonana: Fiaraha-miasakafo, samy mitondra isam-pianakaviana ary iombonana any an-toerana.

Toerana: Fiangonana Notre Dame de Consolation, 393 rue du faubourg Bannier, 45000 Orléans.

Fiangonana Notre Dame de Consolation

 

Manome fotoana antsika tsy ho ela ary.
Asaina manokana ho tonga ny isam-pianakaviana satria hisy fanamarihana ho azy ireo isan-tokantrano.

Ny famaranana ny fankalazana iraisana amin’ny FLM manontolo moa dia atao ny herinandron’ny 22-27 mey 2018, ary faranana eo amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny Alahady 27 mey 2018.

Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany.