31 oktobra – ANDRON’NY REFORMASIONA

SORATRA MASINA IRERY IHANY – FAHASOAVANA IRERY IHANY – FINOANA IRERY IHANY – JESOSY IRERY IHANY

Lotera manoloana ireo manam-pahefana

Mankalaza ny ANDRON’NY REFORMASIONA ny Fiangonana teraka avy amin’ny fanitsiam-pivavahana nataon’i Martin LOTERA. Isan’izany isika Fiangonana Loterana Malagasy.
indolzansaAra-tantara, ny 31 oktobra 1517 tokoa mantsy no nanoratan’i Lotera (monka, mpampianatra tao amin’ny oniversiten’i Wittenberg) tany amin’ny Arsevekan’i Mayence sy Magdebourg taratasy mandà ny varotra taratasy famelan-keloka (indugence) izay nampanaovin’ny Papa Leon X.
Nampiarahany tamin’ny taratasy ny dika mitovy momba ireo hevi-dehibe 95 novelabelariny izany.
Teraka ny fanitsiam-pivavahana, nitombo ary nivelatra ka tonga hatraty Madagasikara, nentin’ireo misionera avy amin’ny NMS. Io no marihantsika isan-taona isaky ny datin’ny 31 oktobra.
Ny loko litorjika fampiasa amin’io andro io moa dia ny mena izay mampiseho ny Fanahy Masina.

 

 

 

Lotera mamantsika ireo foto-kevi-dehibe 95 Hiraina ny hira fanevan’i Lotera, dia ny fihirana 500 izany:

1. He! Manda fiarovana
Andriamanitsika,
Ampinga mahatohana
Izay manjo antsika.
Mamely fatratra,
Satana sompatra,
Mpandoza hatrizay,
Mpamitaka mahay
Tsy manampaharoa.
2. Malemy, tsinontsinona,
Fa mora resy isika;
Fa misy voahasina
Miady ho antsika;
Jesosy re izay,
Ilay iraky ny Ray,
Mpitarika mahay,
Mpamonjy hatrizay
Sy Tompom-pandresena.
3. Na dia ta-handevona
Ireo devoly maro,
Tsy misy atahorana,
Jesosy no Mpiaro.
Ilay rain’ny maizina
Dia nohelohina,
Ka tsy ahoana,
Fa teny tokana
Dia mahalavo azy.
4. Kendreny hofongorana
Ny teny tanantsika,
Kanefa tsy ho foana,
Ny Tompo momba antsika
Na dia ho fongana
Ny laza ananana,
Harena, havana
Tsy mampaninona,
Ny lanitra antsika.
Ity taona 2016 ity dia ao anaty taom-pankalazana ny faha-500 taonan’ny Reformasiona 1517-2017, ary maro ireo hetsika fiomanana amin’izany.

Reformasiona 500 taonaEo amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia hisy fotoam-pivavahana iraisam-pinoana (oekomenika) lehibe atao any Lund, Soeda (Sweden), iarahan’ny Federasiona Loterana Maneran-tany (LWF) sy ny Fiangonana Katolika Romana.

Hitarika izany fotoana izany ny Papa Fransoa sy ny Dr Munib A. Younan, Filohan’ny Federasiona, ary i Rev. Dr Martin Junge, Tonian’ny LWF, ny 31 oktobra 2016.
Handeha mivantana eto amin’ny aterineto, amin’ny 2 ora tolakandro ora frantsay, na amin’ny 4 ora hariva ora malagasy moa io fotoam-pivavahana io ary azonao arahina eto: https://www.lutheranworld.org/content/joint-commemoration-livestream
Ho an’i Madagasikara dia efa nisy hetsika natomboka hatramin’ny taon-dasa tao amin’ny Toby FANANTENANA FLM 67Ha. Ny KTLM sy ny FSFLM koa no miara-miasa amin’ny fankalazana io faha-500 taonan’ny Reformasiona io ankehitriny.
Manasa anao handray anjara malalaka amin’ireo hetsika sy fankalazana atao.